Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Happy Eshop

Κατά τη σχεδίαση της ιστοσελίδας μας, έχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να είναι αυτή χρήσιμη, ενημερωτική, ψυχαγωγική, επιβοηθητική και ειλικρινής. Ελπίζουμε ότι έχουμε επιτύχει το σκοπό μας και θα σας ζητούσαμε να μας ενημερώσετε για τυχόν βελτιώσεις ή τροποποιήσεις που θα θέλατε να δείτε και που θα καθιστούσαν ευχερέστερη για εσάς την αποκόμιση των πληροφοριών και την χρήση των υπηρεσιών που χρειάζεστε και επιθυμείτε.

Το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι η συμφωνία και η συμμόρφωση σας με τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να τους μελετήσετε, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται αυτόματα τη συμφωνία σας να τηρείτε και να υπόκεισθε  σε αυτούς, σαν να είχατε υπογράψει τη συμφωνία αυτή. Αν δεν τηρείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, η happyeshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο των παρακάτω Όρων και Προϋποθέσεων, παρακαλούμε μην εισέρχεστε, μην εγγράφεστε και μην χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα.

Το περιεχόμενο των παρακάτω Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας, περιλαμβάνει αποσπάσματα προερχόμενα από ποικίλες πηγές. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε ανά πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις του παραπάνω περιεχομένου,  εφόσον τις κρίνουμε αναγκαίες. Παρακαλούμε ελέγχετε συστηματικά τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας προκειμένου να ενημερώνεστε και να διαπιστώνετε τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας «happyeshop.gr»  δηλώνει την αποδοχή εκ μέρους σας των παραπάνω αλλαγών ή τροποποιήσεων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ!

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ως  επισκέπτης ή χρήστης των υπηρεσιών μας υμφωνείτε ότι:

Τα στοιχεία που εισάγετε αφορούν μόνο εσάς και δεν υποδύεστε κάποιο άλλο πρόσωπο.

Τα στοιχεία που παρέχετε εκθέτοντας τα σε κοινή προβολή, περιγράφουν τα χαρακτηριστικά σας στα πλαίσια χρήσης της παρούσας υπηρεσίας  και δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα (π.χ. τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ.)  δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν από άλλους ώστε να προσωποποιήσουν το προφίλ σας. Ως χρήστης/επισκέπτης διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύψουν από την παραπάνω κοινή προβολή των στοιχείων σας ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών του happyeshop.gr και το happyeshop.gr δεν είναι υπεύθυνο για κανέναν λόγο έμμεσο ή άμεσο που να αφορά οποιουδήποτε είδους αποζημίωση απέναντί σας. Παρόλα αυτά, οι συντελεστές του «happyeshop.gr» θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΣ -ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

H παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί υπό την δικαιοδοσία και την έγκριση της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΤΥΧΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και τον διακριτικό τίτλο «foodmusic». Όλο το διαδικτυακό περιεχόμενο στον ιστοχώρο «happyeshop.gr», συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενων, λογισμικού, ονομάτων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομάτων, εικόνων, φωτογραφιών, εικονογραφήσεων, ηχητικών κλιπ, βίντεο κλιπ, και μουσικής, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της παραπάνω εταιρίας καθώς και του Ευτύχιου Μπλέτσα ατομικά, υποκείμενη στις σχετικές περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Η εταιρία foodmusic καθώς και ο Ευτύχιος Μπλέτσας ατομικά, διατηρούν ανά πάσα στιγμή και σε κάθε περίπτωση ως διαχειριστές και δικαιούχοι του «happyeshop.gr»,  τα πνευματικά και άλλης φύσεως δικαιώματά τους στην παρούσα Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και τις πληροφορίες της, καθώς και σε κάθε αντίγραφό τους, οποιουδήποτε είδους και μορφής. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του υλικού αυτού, το οποίο όμως μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας όσο βρίσκεται online. Η foodmusic διατηρεί την ευχέρεια να σας παρέχει ρητά τη δυνατότητα φόρτωσης, χρήσης ή εκτύπωσης οποιουδήποτε χρήσιμου διαδικτυακού υλικού το οποίο αποτελεί κατά τα ως άνω, ιδιοκτησία της, όπως και το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, απόσυρσης της ως άνω παροχής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα και το διαδικτυακό περιεχόμενο αυτής  δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή ή να παράσχει γνώσεις ιατρικής επιστήμης. Για έγκυρες πληροφορίες, παρακαλούμε ζητάτε πάντα τις συμβουλές των ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού. Το «happyeshop.gr» δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες διεργασίες, επαγγελματίες, επιστήμονες, προϊόντα, γνώμες, υπηρεσίες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται από το «happyeshop.gr» ή οποιονδήποτε εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, γίνεται με προσωπική αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη.

Το διαδικτυακό περιεχόμενο του «happyeshop.gr», αποτελούμενο ενδεικτικά από κείμενα, λογισμικό, ονόματα, λογότυπα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα, εικόνες, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, γραφικά, ηχητικά κλιπ, βίντεο κλιπ, μουσική αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα καθώς και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του,  χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του ιστότοπου «happyeshop.gr» ανανεώνονται ή τροποποιούνται συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Δεδομένης της φύσης του διαδικτύου, του όγκου και της συνεχούς ροής ή/ και μεταβολής των μεταδιδόμενων μέσω αυτού πληροφοριών, η happyeshop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την πληρότητα, ακρίβεια, επάρκεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιέχει η παρούσα ιστοσελίδα ή είναι προσβάσιμες μέσω της χρήσης της και των υπηρεσιών που παρέχει. Ως εκ των άνω, η happyeshop.gr και οι συνεργάτες της, δεν έχουν, ούτε αποδέχονται σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και τυχαίας ή συνεπαγόμενης θετικής ή αποθετικής ζημίας ή ανακρίβειας, έστω και μελλοντικής, την οποία ενδέχεται για οιονδήποτε λόγο και αιτία να υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης  ως εκ του περιεχομένου ή της χρήσης ή της αδυναμίας πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και των περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών. Η χρήση της Ιστοσελίδας, των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από αυτήν γίνεται εξ ολοκλήρου υπ’ ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η foodmusic και ο ιστότοπος «happyeshop.gr» σέβονται το απόρρητο κάθε επισκέπτη του Διαδικτύου. Το παρόν περιγράφει τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει η foodmusic και τον τρόπο που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.

Η υποβολή προσωπικών στοιχείων όπως όνομα, ηλικία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, και e- mail, στην ιστοσελίδα «happyeshop.gr» είναι προαιρετική για τον χρήστη/επισκέπτη και διεξάγεται αποκλειστικά υπ» ευθύνη του. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει ήδη τα προσωπικά σας στοιχεία στη «happyeshop.gr», αποδέχεστε την αποθήκευση των πληροφοριών αυτών τώρα, και στο μέλλον τη χρήση τους για έρευνα αγοράς, έλεγχο στατιστικών δεδομένων χρηστών, καθώς και για να έρθει η «happyeshop.gr» σε επικοινωνία μαζί σας. Η «happyeshop.gr» δεσμεύεται ότι δεν θα διαθέσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Αν επιθυμείτε τη διαγραφή των παραπάνω στοιχείων σας από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e- mail που αναγράφεται στο κάτω μέρος του παρόντος. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποσύρουμε τις πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά σας στοιχεία από τα υπάρχοντα αρχεία μας το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες ή ενημερώσεις που αφορούν την ιστοσελίδα κάντε κλίκ στο κάτω μέρος του παρόντος.
Αυτόματη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων : Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές. Για παράδειγμα τον τύπο του Internet Browser που χρησιμοποιείτε, το είδος λειτουργίας υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και το όνομα του δικτύου, από το οποίο συνδέεστε στο δίκτυό μας ή στις διαφημίσεις.

COOKIES

Όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε κάποια δεδομένα αυτόματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές θα έχουν τη μορφή ενός “Cookie” ή κάποιου παρόμοιου αρχείου. Για παράδειγμα τα Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τη σελίδα μας ή τις διαφημίσεις μας στα ενδιαφέροντά σας και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες των cookies όπως τη δυνατότητα σας να προειδοποιείστε πρίν τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του happyeshop.gr, να απαγορεύετε την χρήση cookie, ή να διαγράψετε Cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το happyeshop.gr περιλαμβάνει διαφημίσεις ή/και υπερσυνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Η happyeshop.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων, τους όρους χρήσης τους, την ασφάλειά ή καταλληλότητά τους και διευκρινίζει ότι εισέρχεστε σε αυτούς με δική σας ευθύνη.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαμάχης σχετικής με τη σελίδα αυτή θα εφαρμοστεί ο Νόμος της Ελλάδος και την αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα Δικαστήρια της Ελλάδος.