Πληρωμές

Η πληρωμή για τις παραγγελίες σας θα γίνονται με 3 τρόπους :

-Με αντικαταβολή
-Με κατάθεση σε τράπεζα
-Με PayPal